De natuur laat zich niet temmen. De markt wel.
scroll

De markt voor mengvoergrondstoffen is complex en beweeglijk. Wat gaat de markt doen? Hoe zorg je als mengvoerproducent voor een goede inkooppositie? Dat is het specialisme van inkoopcombinatie Centrico. Steeds meer mengvoerbedrijven laten de grondstoffeninkoop over aan specialisten van Centrico.  

Een visie op de markt

De markt voor veevoedergrondstoffen is een complexe en grillige markt. Weersomstandigheden, dierziekten, politiek, handelsbeperkingen en valutamarkten hebben direct impact. Onze specialisten volgen dit soort ontwikkelingen van dag tot dag en van uur tot uur. Dankzij onze contacten en relaties zitten we tot in de haarvaten van de wereldmarkt. We kunnen zo alert reageren en krijgen input voor een duidelijke marktvisie.

Dit doen we
Gesprekspartner voor nutritionisten

Onze inkopers kennen de specifieke eigenschappen van de verschillende grondstoffen. Dat maakt ze tot gesprekspartners voor nutritionisten bij de grondstoffenkeuze. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen inkoopprijs, het afdekken van prijsrisico’s en de beschikbaarheid van de gewenste kwaliteit.

Deze producten kopen we in
Het draait om timing

Op het juiste moment inkopen is een van de succesfactoren voor een mengvoerbedrijf. Het bepaalt hoe concurrerend het inkoopboek is. Het bepalen van het optimale moment is specialistenwerk. Het is een combinatie van marktkennis, productkennis en een duidelijke marktvisie.

Dit zijn onze specialisten