Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Centrico BV (kvk-nummer 16070956).


Centrico probeert de informatie op deze website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Centrico is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op deze website, of op websites waarnaar wordt verwezen/doorgelinkt. Centrico is niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer.


De inhoud is van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrico is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.


Centrico heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.


Laatst gewijzigd: juni 2019